Zgjidhni gjuhen[Select language]Sudoku ?Sudoku Wiki
zoodokoo.png
Më shumëDosjen e hapur
Imazhe ImportSave File
Zgjidh FontShtyp
Zgjidh ColorSave image file
ABCDEFGHIPër
Emri juajImazhin tuaj
përfunduarmbetur
Lojë të reTrego zgjidhshmëri
Trego vlefshmërisëPërgëzime
Leje
Leje
Blej tani
Blej tani
OVI See Zoodokoo Store available on Zazzle.

zoodokoo (c) KleerKut Teknologies Tue Jul 24 00:00:00 2012